YOUTH MYTH BUSTERS
IO 1

Program budování kapacit pro mladé vůdce

Program budování kapacit pro mladé vudce, jak podporovat jejich sledující (NEET a další mladé lide) za účelem zvýšení jejich občanské a politické participaci prostřednictvím mediální gramotnosti a kritického myšlení.

Cílem tohoto programu budování kapacit je připravit mladé influencery na převzetí role vůdce a pozitivně ovlivnit jejich vrstevníky, aby se mohli účastnit občanského a politického života.

Navrhovaný studijní plán bude snadno realizovatelný (partnery projektu a / nebo jinými relevantními aktéry) v partnerských zemích a bude přenositelný do jiných zemí EU, protože bude k dispozici také v angličtině a bude doprovázen souborem pokynů, jak zlepšit definovat požadavky na přizpůsobení pro konkrétní kontext země.

YOUTH MYTH BUSTERS

Oblast stahování

…ve výstavbě…

pdf-file.png

Příloha / název / popis (soubor PDF – 200 kB)

pdf-file.png

Příloha / název / popis (soubor PDF – 200 kB)