YOUTH MYTH BUSTERS

O Projektu

Výzva

Podle Eurofoundu, mladí lidé ve věku 15–20 let, kteří nestudují, nepracují a ani se nepřipravují na zaměstnání a živí je především rodiče (NEET), se méně zajímají o politiku (pouze 28,7%) a projevují nižší sociální účast než ostatní…

Inovace

Iniciativa YouthMythBusters stimuluje mladé blogery k tomu, aby převzali roli vůdce a posílili své sledující ohrožené sociálním vyloučením (zejména NEET), podporovali občanské a politické zapojení těchto osob…

Cíle

Cílem projektu YouthMythBusters (YMB) je podpora zapojení mládeže a osob ohrožených sociálním vyloučením (NEET) do demokratického a občanského života a posílení jejich kritického myšlení…

young-mythbusters-actions

Akce

Výukové materiály budou zpracováné pro influencery (5 v každé zemi) o tom, jak umožnit svým kolegům (NEET a dalším mladým lidem) zvýšit jejich občanské a politické zapojení prostřednictvím mediální gramotnosti a kritického myšlení…