YOUTH MYTH BUSTERS
IO 3

Guide-toolkit on peer-to-peer myth busting action

Inovativní příručka s nástroji pro mladé vůdce, která navrhuje a realizuje myth busting  , jejichž cílem je podporovat občanské a politické zapojení mladých zranitelných osob, včetně NEET.

Průvodce na míru, jak organizovat myth busting týmy a akce podle potřeb cílových skupin.

Průvodce bude k dispozici ve všech partnerských jazycích (GR, IT, CZ, HU) a v angličtině, aby se usnadnil přenos znalostí i v jiných zemích a oslovilo širší publikum.

YOUTH MYTH BUSTERS

Oblast stahování

…ve výstavbě…

pdf-file.png

Příloha / název / popis (soubor PDF – 200 kB)

pdf-file.png

Příloha / název / popis (soubor PDF – 200 kB)