Iniciativa YouthMythBusters stimuluje mladé blogery k tomu, aby převzali roli vůdce a posílili své sledující ohrožené sociálním vyloučením (zejména NEET), podporovali občanské a politické zapojení těchto osob a bojovali proti falešným zprávám, manipulaci a propagandě.