YOUTH MYTH BUSTERS

Cíle

Obecné cíle

Obecné cíle YouthMythBusters jsou:

Podpora zapojení a účasti mladých lidí a osob ohrožených sociálním vyloučením (NEET) na demokratickém a občanském životě

Posílení kritického myšlení a mediální gramotnosti mezi NEET a dalšími mladými osobami s cílem posílit demokracii a bojovat proti manipulaci, propagandě a falešným zprávám.

Specifické cíle

Specifické cíle YothMythBusters jsou následující:

školení 25 mladých influencerů o zvýšeni občanské a politické zapojení mladých lidi

posílení mediální gramotnosti a kritického myšlení 125 mladých lidí ohrožených sociálním vyloučením (vč. NEET)

zvýšení občanské a politické angažovanosti 125 mladých lidí ohrožených sociálním vyloučením (vč. NEET)

Cílové skupiny

Cílové skupiny YouthMythBusters jsou následující:

Přímé

  • mladí influencery (bloggers) ochotní převzít roli vůdce a aktivovat mladé lidi do politické participaci a bojovat proti falešným zprávám, manipulaci a propagandě
  • NEET a další skupiny mládeže s nízkou digitální dovedností a nízkou občanskou a politickou angažovaností

Nepřímé

  • Tvůrci politik, aby byli informováni o tom, jak zapojit více mládeže ohrožených sociálním vyloučením do občanského a politického života