YOUTH MYTH BUSTERS

Akce

Výukové materiály pro mladé vůdce

Výukové materiály budou zpracováné pro influencery (5 v každé zemi) o tom, jak umožnit svým kolegům (NEET a dalším mladým lidem) zvýšit jejich občanské a politické zapojení prostřednictvím mediální gramotnosti a kritického myšlení. Cílem materiálu je připravit mladé lide na převzetí role vůdce a stimulovat jejich sledující k účasti na občanském a politickém životě.

Obsah bude rozdělen do tematických oblastí, včetně: identifikace falešných zpráv, propagandy a manipulace, dovednosti v oblasti mediální gramotnosti, podpora občanské a politické participaci.

Národní mládežnické poradenské skupiny

Národní skupiny pro mládež se skládají z 3–5 zkušených mladých aktivistů a poskytují mladým vůdcům vodítko pro vývoj a provádění vzájemného působení prostřednictvím akcí myth busting.

Evropské poradní skupiny

Zkušení mladí lide budou vybráni z národních poradních mládežnických skupin a budou mít odpovědnost za posílení evropského rozměru.

E-learningová platforma

Platforma e-learningu bude sloužit jako nástroj e-learningu pro mladé influenceri (včetně programu budování kapacit) a také jako online prostor, kde NEET a další mladí lidé mohou komunikovat s mladými za účelem vytvoření silné sítě a usnadnění jejich spolupráci. Rovněž budou k dispozici digitální moduly pro NEET a další mladé lidi o tom, jak čelit manipulaci, populismu, propagandě a falešným zprávám.

Τoolkit on peer-to-peer Myth Busting Action

Bude vyvinuta sada nástrojů pro Myth Busting typu „peer-to-peer“, kterou mladí vůdci využijí při navrhování a provádění akcí zaměřených na Myth Busting a podporu občanského a politického zapojení mladých lidí (zejména NEET).

Týmy Myth Busting

Mladí vůdci budou vytvářet Myth Busting  týmy, jejichž cílem bude podpora občanského a politického zapojení NEET a dalších mladých zranitelných lidí. Tyto týmy se budou skládat z NEET a dalších mladých lidí.

Hlavní činností Myth Busting týmů bude identifikace Myth Busting faktů (falešné zprávy, propaganda, manipulace).

Doporučení politiky pro zvýšení občanské a politické participaci mládeže

Politická doporučení budou vypracována na vnitrostátní a evropské úrovni s cílem doporučit osvědčené postupy, metodiky a činnosti týkající se občanské a politické angažovanosti mládeže (zejména NEET).

Newsletter

Přihlaste se k odběru novinek, slibujeme, že nebudete spamovat!