podporovali občanské a politické zapojení těchto osob a bojovali proti falešným zprávám, manipulaci a propagandě

YOUTH MYTH BUSTERS

Program budování kapacit pro mladé vudce, jak podporovat jejich sledující (NEET a další mladé lide) za účelem zvýšení jejich občanské a politické participaci prostřednictvím mediální gramotnosti a kritického myšlení…

Tato platforma slouží jako e-learningový nástroj pro mladé influencery a jako online prostor, kde NEET a další mladí lidé mohou komunikovat s blogaři za účelem vytvoření…

Inovativní příručka s nástroji pro mladé vůdce, která navrhuje a realizuje myth busting  , jejichž cílem je podporovat občanské a politické zapojení mladých zranitelných osob, včetně NEET…

Komplexní doporučení na národní a evropské úrovni s cílem podpořit občanské a politické zapojení mládeže…

Cílem projektu YouthMythBusters (YMB) je podpora zapojení mládeže a osob ohrožených sociálním vyloučením (NEET) do demokratického a občanského života a posílení jejich kritického myšlení a mediální gramotnosti s cílem posílit demokracii a bojovat proti manipulaci, propagandě a falešným zprávám.

PARTNEŘI

Talent vyhrává zápasy, ale týmová práce a inteligence vyhrávají mistrovství.
Micheal Jordan
Zjistěte více o nás …

KONTAKT

Chcete se o projektu dozvědět víceKontaktujte nás, náš personál je připraven odpovědět na vaše dotazy!

E Learning Platform

Platforma e-learningu bude sloužit jako nástroj e-learningu pro mladé influenceri (včetně programu budování kapacit)…