Podle Eurofoundu, mladí lidé ve věku 15–20 let, kteří nestudují, nepracují a ani se nepřipravují na zaměstnání a živí je především rodiče (NEET), se méně zajímají o politiku (pouze 28,7%) a projevují nižší sociální účast než ostatní. Rostoucí využívání internetu a sociálních médií by eventuálně mohlo v této souvislosti vytvářet nové cesty k politické a občanské angažovanosti.

Ve skutečnosti 80% mladých lidí ve věku 16–29 let používá internet a sociální média denně, avšak pouze 40% z nich má odpovídající dovednosti a pouze 2% z nich projevují kritické myšlení při vyhledávání informací online. Tento problém se stal novými výzvami, protože vzestup falešných zpráv  (Fake News) na internetu a sociálních médiích vyvolal obavy. Dezinformace je zároveň hlavní hrozbou pro evropské demokracie a společnosti, čímž podrývá důvěru občanů v demokracii a demokratické instituce.

Nízká občanská a politická angažovanost a participace v kombinaci s omezenými digitálními dovednostmi mladých lidí (zejména NEET) zintenzívnila potřebu zabývat se oběma otázkami a současně čelit falešným zprávám, propagandě a manipulaci.