spa casino saint brevin les pins stili di gioco poker the last frontier casino la center wa 98629 poker worst to best hands grosvenor casino hill street birmingham
YOUTH MYTH BUSTERS

Kihívás

Az Eurofound szerint a 15-20 éves, az oktatásban, a munkaerőpiacon vagy egyéb képzésben részt nem vevő fiatalok kevésbé érdeklődnek a politika iránt (csak 28,7%), alacsony szavazati hajlandóságot és társadalmi részvételt mutatnak, mint akik tanulnak, dolgoznak. Ebben az összefüggésben az Internet és a közösségi média egyre növekvő használata új utakat nyithat számukra a politikai és állampolgári szerepvállalás felé.

A 16–29 év közötti fiatalok 80% -a használ minden nap internetet és közösségi médiát, azonban csak 40% -uk rendelkezik megfelelő digitalis képességekkel, és csak 2% -uk mutat kritikus gondolkodást, miközben online információt keres. Ez a kérdés új kihívásokkal szembesít minket, mivel az interneten és a közösségi médiában rendszeresen jelennek meg hamis hírek. A félretájékoztatás komoly veszélyt jelent az európai társadalmak számára, hiszen aláássa a polgárok bizalmát a demokrácia és a demokratikus intézmények iránt.

Ezért a fiatalok (elsősorban a képzésben és munkában részt nem vevő fiatalok -továbbiakban KMRF csoport) alacsony polgári és politikai elkötelezettsége és alacsony digitális készségeinek kombinációja szükségessé teszi a hamis hírek, a propaganda, a gyűlöletbeszéd és a manipuláció felismerésére való felkészítését.