Az Eurofound szerint a 15-20 éves, az oktatásban, a munkaerőpiacon vagy egyéb képzésben részt nem vevő fiatalok kevésbé érdeklődnek a politika iránt (csak 28,7%), alacsony szavazati hajlandóságot és társadalmi részvételt mutatnak, mint akik tanulnak, dolgoznak. Ebben az összefüggésben az Internet és a közösségi média egyre növekvő használata új utakat nyithat számukra a politikai és állampolgári szerepvállalás felé.

A 16–29 év közötti fiatalok 80% -a használ minden nap internetet és közösségi médiát, azonban csak 40% -uk rendelkezik megfelelő digitalis képességekkel, és csak 2% -uk mutat kritikus gondolkodást, miközben online információt keres. Ez a kérdés új kihívásokkal szembesít minket, mivel az interneten és a közösségi médiában rendszeresen jelennek meg hamis hírek. A félretájékoztatás komoly veszélyt jelent az európai társadalmak számára, hiszen aláássa a polgárok bizalmát a demokrácia és a demokratikus intézmények iránt.

Ezért a fiatalok (elsősorban a képzésben és munkában részt nem vevő fiatalok -továbbiakban KMRF csoport) alacsony polgári és politikai elkötelezettsége és alacsony digitális készségeinek kombinációja szükségessé teszi a hamis hírek, a propaganda, a gyűlöletbeszéd és a manipuláció felismerésére való felkészítését.