További célok

A YouthMythBusters további céljai a következők:

A fiatalok és a társadalmi kirekesztés által veszélyeztetett emberek (KMRF) bevonása,a demokratikus és állampolgári részvételének előmozdítása

A kritikus gondolkodás és a médiaműveltség javítása a KMRF- és más veszélyeztetett fiatalok körében, a demokrácia erősítése és a manipuláció, a propaganda, a gyűlöletbeszéd és a hamis hírek elleni küzdelem érdekében.

Konkrét célok

A YothMythBusters konkrét céljai a következők:

25 fiatal influencer képzése arról, hogyan lehet fokozni társaik polgári és politikai elkötelezettségét

a médiaműveltség és a kritikai gondolkodás fejlesztése a társadalmi kirekesztés által veszélyeztetett 125 fiatal számára (beleértve az KMRF-ket)

a társadalmi kirekesztés veszélyének kitett 125 fiatal (köztük a KMRF csoport) állampolgári és politikai részvételének fokozása

Célcsoport

A YouthMythBusters célcsoportjai a következők:

Közvetlen célcsoport

Közvetett célcsoport