Η πλατφόρμα αυτή λειτουργεί τόσο ως εργαλείο μάθησης για νεαρούς influencers όσο και ως ένας διαδικτυακός χώρος όπου οι νέοι ΕΕΑΚ και άλλοι μειονεκτούντες νέοι θα μπορούν να επικοινωνούν με τους influencers, προκειμένου να κτίσουν ισχυρά δίκτυα και να διευκολύνουν τη συνεργασία τους.

Επιπλέον, η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης αποτελεί έναν διαδικτυακό χώρο όπου όλοι οι συμμετέχοντες, καθώς και οι Ευρωπαϊκές και Εθνικές Συμβουλευτικές Ομάδες μπορούν να επικοινωνούν, προκειμένου να διασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή των δράσεων για την κατάρριψη μύθων.

853272

E-learning Platform

pdf-file.png

Συνημμένο / τίτλος / περιγραφή (Αρχείο PDF – 200 Kb)