Εξειδικευμένο πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων για νεαρά άτομα με δυνατότητες άσκησης επιρροής στο διαδίκτυο (influencers) για το πώς να συμβάλλουν στην αύξηση της συμμετοχής των συνομηλίκων τους (ΕΕΑΚ και άλλα νεαρά άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες) στην πολιτική και κοινωνική ζωή, μέσα από ψηφιακό γραμματισμό και κριτική σκέψη.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων στοχεύει να προετοιμάσει τoυς νεαρούς influencers, ώστε να αναλάβουν τον ρόλο του ηγέτη και να επηρεάσουν θετικά τους συνομηλίκους τους, δίνοντάς τους τις δυνατότητες να συμμετέχουν στην πολιτική ζωή και τα κοινά.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών θα είναι εύκολο να αναπαραχθεί (από τους εταίρους του έργου και/ή άλλους σχετικούς φορείς) και να μεταφερθεί σε άλλες χώρες της ΕΕ, αφού θα είναι διαθέσιμο και στα αγγλικά και θα συνοδεύεται από μια σειρά κατευθυντήριων οδηγιών για το πώς μπορεί να προσαρμοστεί στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης χώρας.

853272

E-learning Platform

pdf-file.png

Συνημμένο / τίτλος / περιγραφή (Αρχείο PDF – 200 Kb)