ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΚΜΟΠ

Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας με έδρα την Αθήνα. Είναι ένας από τους παλαιότερους ΜΚΟ στην Ελλάδα, με περισσότερο από 40 χρόνια εμπειρίας στην υποστήριξη ευάλωτων ομάδων. Παράλληλα με την άμεση παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε ευπαθείς ομάδες, η εμπειρία του αφορά στον σχεδιασμό και εφαρμογή επιδραστικών  κοινωνικών πρωτοβουλιών στους τομείς της εκπαίδευσης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της απασχόλησης, της φροντίδας και της ευημερίας, καθώς και της επιστημονικής έρευνας και της παροχής τεχνογνωσίας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής, με απώτερο σκοπό την οικοδόμηση ανθεκτικών κοινοτήτων με ίσες ευκαιρίες για όλους.

Στο έργο Youth MythBusters, το ΚΜΟΠ είναι ο Συντονιστής εταίρος και έχει την όλη ευθύνη για την αποτελεσματική υλοποίηση των δραστηριοτήτων. Επιπλέον, το ΚΜΟΠ έχει την ευθύνη του σχεδιασμού και της ανάπτυξης του Προγράμματος Ανάπτυξης Ικανοτήτων για νεαρούς influencers.

CARDET

Το CARDET (Κέντρο Προώθησης της Έρευνας και της Ανάπτυξης στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία) είναι ένα ανεξάρτητο, μη-κερδοσκοπικό, μη-κυβερνητικό ερευνητικό και αναπτυξιακό κέντρο με έδρα την Κύπρο και συνεργάτες σε όλο τον κόσμο. Το CARDET είναι ένα από τα κορυφαία έργα έρευνας και ανάπτυξης στην Ευρωμεσογειακή περιοχή.  Στόχος της ομάδας μας είναι να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που θα ωφελούν την κοινωνία. Συνεργαζόμαστε με τοπικούς και διεθνείς οργανισμούς και δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς από διάφορους τομείς για τον σχεδιασμό λύσεων για τοπικές και παγκόσμιες προκλήσεις.

Η αποστολή του CARDET είναι να εμπνεύσει την εκπαίδευση της επόμενης γενιάς και να προωθήσει την έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη μέσω τεκμηριωμένων πρακτικών, έρευνας αιχμής και ενδυναμωμένων ανθρώπων.

Το CARDET συμβάλλει στην υλοποίηση του έργου YouthMythBusters και υποστηρίζει συνεχώς τις διαδικασίες διάχυσης και αξιολόγησης. Επιπλέον, το CARDET είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη και τελειοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του έργου.

ISES

Το ΙSES είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε για να διαδώσει τον ευρωπαϊκό πολιτισμό στην Ιταλία, φέρνοντας σε επαφή τις δημόσιες υπηρεσίες, τις επιχειρήσεις και τον τριτογενή τομέα με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, μέσα από την υλοποίηση χρηματοδοτούμενων έργων. Οι δράσεις του ISES αφορούν κυρίως την προώθηση, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μελετών και ερευνών σε κοινωνικούς και οικονομικούς τομείς, συμπεριλαμβάνοντας την οπτική των νέων και των ατόμων ΕΕΑΚ. Βασισμένη σε μια διατομεακή προσέγγιση, η οικονομική και κοινωνιολογική ανάλυση συνδυάζεται με τη νομική πτυχή και την ανάλυση της βιομηχανίες, με μια συνεχή έμφαση στις διαδικασίες παγκοσμιοποίησης. Η προώθηση της συμμετοχής στην πολιτική και τα κοινά και η πάλη ενάντια στις ψευδείς ειδήσεις και την προπαγάνδα βρίσκονται στον πυρήνα των δράσεών του. Το ISES, μαζί με τα μέλη του, σχεδιάζει έργα υψηλής κοινωνικής και πολιτιστικής προσφοράς που συμβάλλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη, συμμετέχοντας σε προσκλήσεις υποβολής προτάσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο έργο MythBusters, το ISES θα συντονίσει τις δραστηριότητες διάχυσης και θα είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη του «Οδηγού/εγχειριδίου για τις δράσεις κατάρριψης μύθων μεταξύ συνομηλίκων».

YOUTH INCLUDED

Το YOUTH INCLUDED είναι ένας ΜΚΟ για τη μεταναστευτική νεολαία, ο οποίος έχει έδρα την Πράγα. Ιδρύθηκε το 2012 με σκοπό να δημιουργήσει έναν χώρο για δημιουργικούς και δραστήριους νέους (16 με 35 ετών), συμπεριλαμβανομένων και αυτών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης, πιστεύοντας ότι η νεολαία αποτελεί βασικό παράγοντα για ένα βιώσιμο μέλλον. Το ΥΙ αποσκοπεί να δημιουργήσει ένα βιώσιμο μέλλον χωρίς αποκλεισμούς, ενδυναμώνοντας την πολιτική συμμετοχή και τη συμμετοχή στα κοινά.

Το ΥΙ έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει μέσα από ανάπτυξη και οργάνωση έργων, διασύνδεση με τοπικές και διεθνείς κοινότητες και παροχή ευκαιριών εθελοντισμού προκειμένου να αποκτήσουν οι νέοι καινούριες δεξιότητες, να ενδυναμωθούν και να προσφέρουν στην κοινωνία.

CROMO Foundation

Το CROMO Foundation ιδρύθηκε το 2002 με στόχο να συμβάλει στην τοπική και περιφερειακή συνεργασία μη κυβερνητικών, επιχειρηματικών και κυβερνητικών φορέων, ενισχύοντας έτσι μια συμμετοχική, ενεργή και δημοκρατική κοινωνία στην Ουγγαρία και την Ευρώπη. Θέλουμε να δημιουργήσουμε καλά διαχειριζόμενους και αποτελεσματικούς οργανισμούς, ενεργούς πολίτες που συμμετέχουν στα κοινά, ζωντανές και βιώσιμες τοπικές κοινότητες χωρίς αποκλεισμούς, ανεκτικές και φιλόξενες κοινωνίες. Οι βασικές αξίες του οργανισμού μας είναι η αξιοπιστία, η υπευθυνότητα, ο επαγγελματισμός και η καινοτομία. Πιστεύουμε στην ενεργό πολιτότητα και την τοπική δημοκρατία, καθώς και στην ενδυνάμωση των νέων ώστε να προσφέρουν στις χώρες στις οποίες ζουν.