Το έργο έχει ως στόχο να προωθήσει την πολιτική συμμετοχή και ενασχόληση των νέων με τα κοινά καθώς επίσης να καταπολεμήσει τις ψευδείς ειδήσεις, τη χειραγώγηση και την προπαγάνδα

YOUTH MYTH BUSTERS

Εξειδικευμένο πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων για νεαρά άτομα με δυνατότητες άσκησης επιρροής στο διαδίκτυο (influencers) για το πώς να συμβάλλουν στην αύξηση της συμμετοχής των συνομηλίκων τους…

Η πλατφόρμα αυτή λειτουργεί τόσο ως εργαλείο μάθησης για νεαρούς influencers όσο και ως ένας διαδικτυακός χώρος όπου οι νέοι ΕΕΑΚ και άλλοι μειονεκτούντες νέοι θα μπορούν να επικοινωνούν με τους influencers…

Καινοτόμος οδηγός/εγχειρίδιο για Νεαρούς Ηγέτες, το οποίο θα τους βοηθήσει να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν δράσεις κατάρριψης μύθων μεταξύ των νέων…

Ολοκληρωμένα έγγραφα συστάσεων πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την προώθηση της πολιτικής συμμετοχής των…

Το έργο YouthMythBusters (ΥΜΒ) έχει ως στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων και όσων βρίσκονται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού (ατόμων ΕΕΑΚ) στη δημοκρατική και πολιτική ζωή, καθώς και την ενδυνάμωση της κριτικής τους σκέψης και του ψηφιακού τους γραμματισμού, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της δημοκρατίας και την καταπολέμηση της χειραγώγησης, της προπαγάνδας και των ψευδών ειδήσεων.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Το ταλέντο μπορεί να κερδίσει αγώνες, όμως η ομαδική δουλειά και η ευφυΐα, είναι που κερδίζουν πρωταθλήματα.
Γνωρίστε μας…

Επαφές

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το έργο; Επικοινωνήστε μαζί μας, το προσωπικό μας είναι έτοιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας!

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης θα λειτουργήσει τόσο ως εργαλείο μάθησης για νέους με επιρροή διαδικτυακά (θα συμπεριλαμβάνει το πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων)…